Begin

Leer je oorspronkelijke menselijke vermogens terug te claimen en synchroniseer je hersengolven met je hart middels diepe meditatie.

Kun je je multidimensionale bewustzijn trainen en waarom zou je dat eigenlijk doen?
Ja, je kunt het trainen. Althans, de bewustWording kun je stimuleren. Het bewustZijn is een staat waarin je verkeert. En door training kun je je staat van bewustZijn steeds verder vergroten.

In de trainingen die ik aanbied gaat het om het verwerven van steeds meer innerlijke vrijheid en autonomie. Het gaat om het herinneren, terugvorderen, integreren en “helen” van je eigen multidimensionale bewustzijn. In jezelf, voor jezelf en door jezelf.


De motivatie waarom je dit zou doen kan uiteraard van alles zijn. Maar voor veel mensen geldt dat ze zich bewust Worden dat er méér is….dat er méér is IN HEN. Datgene wat wakker begint te worden in het bewustZijn van veel mensen roept om aandacht. En dat is niet voor niks. Het verdient die aandacht.


Het verdient die aandacht omdat datgene wat wakker begint te worden, de oplossingen in zich draagt voor heel veel uitdagingen waar we momenteel individueel en collectief voor staan.
Wij hebben als Mensheid een enorme geschiedenis achter de rug waarin we bijna al onze oorspronkelijke vermogens verloren zijn. Bovendien zijn we vergeten dat we uberhaupt zoiets als “oorspronkelijke vermogens” hadden.
We ervaren een verlangen…..een verlangen dat niet vervuld wordt door uiterlijke schijn vrijheden of door bezit of status. We ervaren een verlangen om vervuld te kunnen raken door het bewustZijn van wie we Werkelijk ZIJN.
Het is een verlangen naar innerlijke vrijheid. Naar innerlijke autonomie en souvereiniteit.

Wij kunnen onze autonome en souvereine kracht tot zelf -actualisatie terug claimen en gebruik maken van onze kracht tot zelf-aansturing. Dit vraagt bewuste inspanning (ontspanning) en oefening. En inzicht in de interactie tussen bewustzijn en manifestatie.