Over mij

Mijn naam is Femke van Hof.
Ik herinner mij wie ik Ben. En dat is niet wie ik 20 of 40 jaar geleden was. Het is ook niet wie ik in een “vorig leven” was. Het is ook niet wie ik in het lichaam van een andersoortig ras op deze of een andere planeet was. Dat zijn allemaal verschijningsvormen van wie ik ben en in die zin representeren ze allemaal een stuk van mijn bewustZijn. Maar wie ik ben gaat voorbij aan dimensionaliteit en vormvastheid. Het gaat voorbij aan beperkingen. Binnen dit innerlijke weten/herinneren valt de complete inclusiviteit van alles dat is.
Vanuit dit weten is het voor mij ook duidelijk dat dit Zijn dus niet alleen mij betreft, maar iedereen.
Dit innerlijk weten leidt vanzelf tot de visie dat hoe wij nu als mensen leven geen recht doet aan wie wij werkelijk zijn. Geen recht doet aan ons potentieel. En ook niet goed is voor het Levensveld waar wij onderdeel van zijn en wat onderdeel van ons is. Ik ervaar een diepe liefde naar het levensveld, de aarde en de mensheid. Vanuit die liefde en vanuit mijn innerlijk weten over de oorspronkelijke Heelheid voel ik de vraag en de aan mijzelf opgelegde opdracht om de uit mijn Wezen afkomstige informaties te delen.
Zodat datgene wat ik in mij draag een helpende hand kan zijn voor wie in zichzelf zijn eigen scheppingspotentieel zoekt.
Want dat er een noodzaak is voor veel mensen om zich weer te gaan her-inneren wie zij werkelijk zijn en om de kracht van oorsprong in zichzelf aan te boren om tot nieuwe scheppingen in deze realiteit te komen, is voor mij overduidelijk.


Van kleins af aan sta ik in bewust contact met delen van mijzelf in andere dimensies en met leden van mijn “thuisfamilie”. Dit contact was voor mij zo vanzelfsprekend dat er meestal geen woorden en gesprekken met deze bewustijnslagen en -wezens nodig waren. Ik was in verbinding en dat was genoeg. Soms sprak ik erover en soms werd dat begrepen en soms ook niet. Geen van beiden was een issue voor mij. Want ik had genoeg aan wat er was.


Tijdens reizen na mijn middelbare school is veel innerlijk weten geactiveerd. Daarna heb ik de HBO opleiding voor alternatieve geneeskunde gedaan met als specialisaties homeopathie, massage en astrologie. Ik heb een kleine 20 jaar praktijk gevoerd als klassiek homeopaat. De laatste jaren ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden/vormen die me in staat zouden stellen om de informatie die ik diep van binnen draag, naar buiten te krijgen. De structuren die ik daarvoor had, zoals homeopathie en individuele coaching, hadden onvoldoende reikwijdte daartoe. Er bleek een aantal jaar persoonlijke bewustwording voor nodig te zijn om tot duidelijkheid te komen omtrent een nieuwe vorm voor oeroude inhoud.
Het vanzelfsprekende contact en de vele ervaringen die ik gedurende mijn leven had opgedaan in multidimensionaal bewustzijn hadden mij (vanwege hun vanzelfsprekende weten waaruit het plaatshad) nooit aangezet tot cognitief onderzoek hierover. Nu voelde ik dat het nodig was ook cognitieve kennis over multi-dimensionaliteit op te doen. Dit is nodig om het begrijpelijk over te kunnen dragen en om de mindset van veel mensen in beweging te kunnen zetten.


Veel inspirators hebben me daar ( bewust en onbewust) mee geholpen. Mensen van deze wereld, die hun eigen Wijsheid naar buiten stralen, daar over spreken en hun frequenties in de wereld brengen. Voor mij om op te pikken en mijzelf te laten raken. Kennis in het dag-bewustzijn wakker te laten worden die ik nog niet eerder op deze manier onder woorden kon brengen.


Nu is de balans tussen de externe en interne wereld dusdanig dat ik het kan overbrengen. Zowel in frequentie als in woorden. En het is beschikbaar voor wie zich wil laten raken en inspireren.