Trainingsdagen


De trainingen Multidimensionaal Bewustzijn zijn uniek en worden nog nergens op deze manier gegeven. Ze blinken uit in een harmonieuze combinatie van oeroude kennis en praktische oefeningen, welke tesamen tot diepe inzichten leiden. Inzicht en oefening zijn beiden belangrijk want via het begrip van wat we doen kan de ervaring van de oefening blijvend verankeren in het dagelijks bewustzijn.

Leren mediteren op een diep niveau is een essentieel onderdeel van de trainingen, omdat we onze eigen andere dimensies niet bereiken via ons dagelijkse bèta bewustzijn. We moeten leren minimaal in theta of liever nog in diepe delta-staat te komen in onze meditaties. Maar dat is pas het begin.
Naast het vermogen om in je eigen “verborgen hersengolven te duiken” heb je ook inzicht nodig in je multidimensionale anatomie. Inzicht en kennis zijn daarom net zo essentieel en vormen een volwaardig onderdeel van de trainingen.

Het herinneren van wie en wat je in Wezen bent kun je niet afdwingen, maar het ontvouwt zich vanuit een houding van actieve bereidheid alles wat niet Wezenlijk bij je hoort los te laten. Vanuit een bereidheid om ieder moment opnieuw al je overtuigingen te bevragen.

Onze multidimensionaliteit is volledig toegankelijk via ons fysieke lichaam.
Dat fysieke lichaam is slechts één van onze vele lichamen. Maar hier en nu wel een onmisbaar gereedschap om tot multidimensionaal bewustzijn te komen. Ons lichaam herbergt àlle coderingen die we nodig hebben om ons te gaan herinneren wie we van oorsprong zijn; grootse, multidimensionaal bewuste scheppingswezens.
We werken daarom altijd in verbinding met ons eigen fysieke lichaam.


Een trainingsdag, ongeacht het thema, bestaat altijd uit een evenwichtige verdeling tussen het delen van informatie en inzichten en het doen van oefeningen en meditaties.

Onvoorwaardelijkheid in waarnemen en tegelijk in staat zijn onderscheid te maken, getuigd van vrijheid en wijsheid. De grondhouding om dit te kunnen begint met een bewuste keuze. Deze bewuste keuze vraagt moed.